Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora i akcleratora
– prethodno savjetovanje otvoreno od 2.11.2017. – 8.11.2017.

1. Obavijest o prethodnom savjetovanju za izgradnju i opremanje inkubatora

Izgradnja poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac_DON_2017

Troškovnici Izgradnja i opremanje inkubator Antunovac

2. Izvješće o prethodnom savjetovanju za izgradnju i opremanje inkubatora