Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Rekonstrukcija Crkvene ulice u Ivanovcu
– prethodno savjetovanje otvoreno od 06. 06. 2018. do 11.06.2018.

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti Rekonstrukcija Crkvene ulice u Ivanovcu

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Glavni projekt – Tekst i nacrti 1-92

Glavni projekt – Tekst i nacrti 119-137

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima