Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Tehnička oprema i oprema za 3D printanje
– prethodno savjetovanje otvoreno od 28. 12. 2018. do 07.01.2019.

  1. Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti Tehnička oprema i oprema za 3D printanje
  2. Dokumentacija o nabavi
  3. Tehničke specifikacije/Troškovnik
  4. Prijedlog Ugovora
  5. Izjava o nepostojanju osnova za isključenje

Izvješće o prethodnom savjetovanju za nabavu Tehnička oprema i oprema za 3D printanje

 

Rekonstrukcija Crkvene ulice u Ivanovcu
– prethodno savjetovanje otvoreno od 06.06.2018. do 11.06.2018.

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti Rekonstrukcija Crkvene ulice u Ivanovcu

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Glavni projekt – Tekst i nacrti 1-92

Glavni projekt – Tekst i nacrti 119-137

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Usluge promidžbe i vidljivosti projekta poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac
– prethodno savjetovanje otvoreno od 28.11.2017. – 4.12.2017.

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupaka javne nabave za usluge promidžbe i vidljivosti projekta poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za uslugu promidžbe i vidljivosti

Grupa 1 predmeta nabave Medijska promidžba

Grupa 2 predmeta nabave Web stranica

Grupa 3 predmeta nabave Promidžba i informacije (vodič za poduzetnike)

Prilog 3. Prijedlog ugovora o pružanju usluga Medijske promidžbe / Izrade web stranice / Promidžbe i vidljivosti

3.2. Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Stručni nadzor nad izgradnjom i opremanjem poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac
– prethodno savjetovanje otvoreno od 23.11.2017. – 28.11.2017.

2.1. DON Stručni nadzor zgradnja poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac 2017.

2.2. Obavijest o prethodnom savjetovanju za stručni nadzor

2. Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora i akcleratora
– prethodno savjetovanje otvoreno od 2.11.2017. – 8.11.2017.

1. Obavijest o prethodnom savjetovanju za izgradnju i opremanje inkubatora

Izgradnja poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac DON 2017.

Troškovnici Izgradnja i opremanje inkubator Antunovac

2. Izvješće o prethodnom savjetovanju za izgradnju i opremanje inkubatora

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-Tehnička oprema i oprema za 3D printanje