zgrada opine 1 20120509 16420503124223

Ovim dopisom Općina Antunovac podnosi zahtjev za prestanak članstva u Udruzi općina u Republici Hrvatskoj.

Razlozi za taj potez su slijedeći:
1.    Udruga općina ne zastupa interes općina kod donošenja novih zakona. Ako i postoje aktivnosti one nemaju nikakav pozitivan efekt.
2.    Do sada nismo uočili bilo koji ozbiljniji medijski istup Udruge, koji bi se na bilo koji način ukazalo na probleme u radu općina ili prigovorilo na novu zakonsku i podzakonsku regulativu koja negativno utječe na rad općina.
3.    Nekoliko bitnih zakonskih promjena na koje je trebalo nužno ukazati javnosti:

–    prilikom smanjivanja stopa poreza na dohodak u 2012. godini, glavni teret su podnijele jedinice lokalne samouprave, osobito područja od posebne državne skrbi kojima je udio u tom prihodu 90%;
–    Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN broj: 63/13), ukinuta je naplata naknade za priključenje na komunalne vodene građevine, jednog od temeljnih prihoda JLS;
–    Člankom 19. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH (NN broj: 94/13), RH je oslobođena plaćanja svih davanja u odnosu na imovinu pa i komunalne naknade, jednog od temeljnih prihoda JLS.

4.    Pored zakonskih promjena ukazali bi na neke medijske pojave koje nikada niste komentirali:

–    decentralizacija prihoda, Republika Hrvatska je u Europskoj uniji ocijenjena kao financijski najcentraliziranija članica;   
–    obveze u organiziranju rada JLP(R)S su u vremenu znatno narasle;
–    uobičajene komentare ministara koji općinske načelnike zovu šerifima koji ništa ne rade, a troše novac poreznih obveznika.

 

Kao konstruktivni prijedlog imamo ideju da organizirate konferenciju za tisak zajedno sa Predsjednikom Udruge gradova, koji je do prosinca 2011. godine, bio najglasniji medijski zagovaratelj decentralizacije.   

Iz ovih, gore navedenih razloga, smatramo da je daljnje članstvo u Udruzi koja ne zastupa interese svojih članova suvišno.

 

S poštovanjem,

Općinski načelnik
Ivan Anušić

Podijeli na društvenim mrežama: