nacelnikm

Općine u Republici Hrvatskoj – potencijal za razvoj

Obraćamo Vam se vezano uz česte novinske članke i reportaže po pitanju broja i načina funkcioniranja općina u Republici Hrvatskoj. Naime, u svim objavama vezanim uz tu tematiku se prenose izjave i podaci o općinama koje nažalost predstavljaju lošiju sliku i nisu dobar primjer postojeće organizacijsko – teritorijalne podjele Republike Hrvatske. Čak i među takvim primjerima teritorijalno i brojem stanovnika malih i fiskalno slabo sposobnih općina, nisu jedini krivac same te općine, već nepravedna raspodjela financijskih sredstava unutar same države i nedostatak fiskalne decentralizacije, na čemu je prema svojim obećanjima trebala poraditi sadašnja vlada a posebno Ministarstvo regionalnog razvoja i ministar Branko Grčić.
Na Općine su različitim zakonskim aktima prenesene različite ovlasti centralne države, a dovoljno je pogledati samo u Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi čl.19. koji govori o samoupravnom djelokrugu općina i gradova te obavljanju poslova lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana osobito poslovi: uređenja naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, briga o djeci, socijalna skrb, primarna zdravstvena zaštita, odgoj i osnovno obrazovanje, kultura, tjelesna kultura i šport, zaštita potrošača, protupožarna i civilna zaštita, promet na svom području te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Uz sve navedene obveze, općine imaju i veliku ulogu u razvitku svojih naselja u vidu projekata izgradnje građevina komunalne infrastrukture, od plinofikacije, vodoopskrbnih i kanalizacijskih građevina, do infrastruktura za razvoj poduzetništva. Kada govorimo o infrastrukturi radi se o vrijednostima projekata koji nekoliko puta premašuju općinske proračune, kao što je slučaj sa Općinom Antunovac, koja je u proteklih sedam godina izgradila infrastrukturnih građevina i pripremila kapitalne projekte u  vrijednosti preko 80 milijuna kuna, dok su godišnji prihodi proračuna tek na nešto više od 8 milijuna kuna. Potrebno je naglasiti i da prema popisu stanovništva iz 2011. godine Općina Antunovac ima 3704 stanovnika što je porast u odnosu na 2001. godinu za 4,07% i jedan od pokazatelja napretka.
Najveći problemi s kojima se općine susreću u radu nisu samo fiskalni kapaciteti već i inertnost od strane nadležnih državnih institucija kod rješavanja izdavanja dozvola i suglasnosti za projektnu dokumentaciju i velika birokratiziranost. A to su problemi koje treba i mora riješiti država. Najznačajnija kapitalna investicija pokrenuta od strane Općine Antunovac, a izgrađena bez ikakvog financijskog opterećenja općinskog ili državnog proračuna odnosno ulaganjem financijskih sredstava privatnih investitora je infrastruktura u Gospodarskoj zoni Antunovac, vrijedna 13,5 milijuna kuna u kojoj je u prvih 6 mjeseci izgrađeno 2 objekta renomiranih investitora Perutnina Ptuj –Pipo d.o.o. i Crodux-plin d.o.o. sa zaposlenih 40 radnika, u pripremi za gradnju su još 4 investitora i kao takva predstavlja svijetli primjer funkcioniranja i rada vlasti i uprave u jednoj maloj općini, te pokazuje kako i općine sa malim proračunima i malim brojem stanovnika mogu producirati pozitivne rezultate.
Volontiram kao načelnik Općine Antunovac već sedmu godinu, ali obveze u Općini su svakodnevne i bez mog punog angažmana kao i angažmana cjelokupne općinske administracije takvi projekti se ne bi mogli realizirati. Osim Općine Antunovac, mnogo je općina koje generiraju razvoj na svome području i teško da bi naselja koja im pripadaju bez funkcioniranja općina i ljudi koji u njima rade mogla razvijati. Općine u Hrvatskoj treba gledati kao potencijal za razvoj, jer su najbliže lokalnom stanovništvu i problemima. Krivnja za nefunkcioniranje države i njenih institucija se tako često pogrešno prebacuje na općine, no bez ovakvog načina rada i funkcioniranja mnogi dijelovi Hrvatske još više će zaostajati u razvoju.
Smatramo da su izjave pojedinih načelnika i ministara sadašnje Vlade RH u smislu nepotrebnosti postojanja općina, vodstva i administracije u njima, prvenstveno političke prirode zbog nadolazećih lokalnih izbora i skidanja vlastite odgovornosti sa sebe zbog njihove nesposobnosti da se zaustavi gospodarsko i svako drugo nazadovanje Republike Hrvatske.
Uspješnost pojedine općine ovisi o raznim parametrima, ali odluku o zadovoljstvu načinom rada i funkcioniranja trebaju procijeniti birači na lokalnim izborima.
Predlažem da se prikupe te objave i podaci uspješnih i kvalitetnih općina i iznesu njihovi projekti i aktivnosti, te sve što su napravile za svoje mještane i usporede sa rezultatima rada Vlade Republike Hrvatske.

                                              Općinski načelnik
                                                   Ivan Anušić

izvor: Tekst prenesen iz Glasa Slavonije, rubrika pisma i komentari čitatelja

Podijeli na društvenim mrežama: