Usklađujući se s novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i nužnosti odvajanja vrijednih svojstava otpada, papir, staklo, pet ambalaža, Općina Antunovac obratila se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa zahtjevom za sufinanciranjem nabave plavih kanti, kontejnera i kompostera.

Kako je Općina Antunovac područje od posebne državne skrbi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pozitivno je odgovorio na zahtjev i sudjelovati će sa 80% troškova nabave komunalne opreme, ukupne investicije, a ostatak sredstava ili 20% sufinancirati će Općina Antunovac. U siječnju je raspisana javna nabava za komunalnu opremu, a posao je dobila tvrtka Gradatin d.o.o za 1100 komada plavih kanti 120 L, po 4 kontejnera za papir, za staklo, za pet ambalažu i metalnu ambalažu te 10 kompostera ukupne vrijednosti 294.772,50 kuna.

Svrha je bez naknade podijeliti mještanima plave kante za papir i pomoći im u prilagođavanju novim standardima zaštite okoliša te osigurati kvalitetan nivo komunalne usluge na području Općine Antunovac bez dodatnih troškova za mještane. Općina će svim svojim mještanima, prema popisu kućanstava, tijekom slijedećeg tjedna podijeliti plave kante za papir.
Za kontejnere i kompostere će se predvidjeti četiri posebne lokacije, manji zeleni otoci, na području naselja Ivanovac i Antunovac, kako bi usluga svima bila jednako dostupna.

Osim navedene komunalne opreme, a kako bi najmlađima gradili svijest o potrebi zaštite okoliša i gospodarenju otpadom, općina je nabavila i kante za svoje vrtiće sa crtanim likovima životinja (delfin, medo i žaba).

Podijeli na društvenim mrežama: