Preuzeto iz Glasa Slavonije

Velikim angažmanom uglednog športskog djelatnika i potpredsjednika HNS-a g. Ante Vučemilovića-Šimunovića, župnika crkve Sv. Antuna u Antunovcu g. Andrije Vrbanića, te drugih vrijednih donatora realizirana je klesanjem u bračkom kamenu skulptura “Sv. Antun”. Skulpturu je izradio akademski kipar Mate Roščić iz Splita, inače viši konzervator restaurator Hrvatskog restauratorskog zavoda u Splitu. Uža specijalnost mu je kamena plastika. Završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Šime Vulasa.

Skulptura je izrađena u tehnici klesanja u bračkom kamenu imenom Veselje, dimenzije 225 x 85 x 65 cm. Čini se da odabrani materijal za skulpturu posve korespondira sa izvedenim djelom, likovnim jezikom autora. Autor, motivski gledano, postavlja formu Sv. Antuna koji u naručju vrlo sugestibilno i asocijativno drži tek rođeno dijete kristolike forme i ozračja. Dvije figuracije u jednom sklopu koji čini gornji dio skulpture koreliraju u svojoj čistoći kako u pogledu definicije forme tako i u likovnom govoru. Likovnost je apostrofirana više u odnosu na definiciju forme, a pojedini kompozicijski elementi skulpture prevedeni su iz deskripcije u elemente likovnosti. To ovu skulpturu čini tanscedentnijom u odnosu na puko opisivanje i pretjeranu deskripciju, inače karakterističnu za slične motivske – sakralne sadržaje.

Čista bjelina bračkog kamena, koherentna sila i čista statura izvrsno opisuje svetost, dobrotu i čistoću (po čemu je inače svetac prepoznatljiv), i u sadržaju i u likovnosti. Ovakav i sličan pristup viđen je i u radovima eminentnih kipara poput primjerice gđe. Ujević, a jasnoća i jednostavnost likovnog transponiranja viđen je u skulpturama H. Moora. I u ovom djelu autor komplementira različite stilove u maniru piete, klasicizma sve do elemenata reduciranog modernog kiparstva vidljivog primjerice na stražnjem gornjem dijelu skulpture.

Autor je habitom, užetom i povezima koji čini kompozicijske elemente te laganim ritmom u donjem dijelu skulpture u maniru Degasa “učvrstio” skulpturu, a opet dajući joj svojevrsnu lakoću koja je suprotstavljena gornjem dijelu korpusa. U tom dijelu je zapravo i dominirajući sklop s glavom sveca i tijela djeteta u kontemplativnom zagrljaju.

Motriteljima i vjernicima od strane donatora i angažmanom navedenih uglednika dano je vrijedno umjetničko djelo koje je likovno korektno realizirano prikladnim odabirom materijala i zanimljivom motivskom razradom. Doista, riječ je o hvalevrijednom umjetničkom eksponatu na radost i ponos mještana i vjernika te likovne javnosti kao nadahnuće i motriteljima i kroničarima.
likovni kroničar prof.dr.sc. Mladen Jurišić.

DSC04744

DSCN9118

Podijeli na društvenim mrežama: