Započeli su radovi na izgradnji nogostupa u ulici Hrvatske Republike u Antunovcu sufinanciranog u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2016. godinu. Na temelju prijavljenog projekta, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrilo je Općini Antunovac 200.000,00 kuna za projekt izgradnje nogostupa u ulici Hrvatske Republike Antunovac.

Novi nogostup u Ulici Hrvatske Republike u naselju Antunovac, u vrijednosti 283.000,00 kuna, gradi se uz državnu cestu D 518 Osijek – Vinkovci (Osijek (Divaltova) – Jarmina (D46)), gdje nema pješačke staze niti drugog odgovarajućeg pristupa do sportsko – rekreativnih sadržaja.

Projekt je velike važnosti za djecu, mlade i socijalno – osjetljive skupine (igrališta za vježbanje na otvorenom i nogometnog igrališta), gdje su pješaci, najviše djeca i mladi, bili prisiljeni kretati se cestovnom prometnicom s velikim intenzitetom prometa, čime je njihova sigurnost ugrožena. Građevinskim zahvatom obuhvaćena je k.č.br. 856 k.o. Antunovac, najvećim dijelom planirane staze riješiti će se i problem odvodnje uz državnu cestu. Projektom će se podići razina sigurnosti pješaka i dostupnost društvenog sadržaja posebno za djecu i mlade. Prijavu projekta na natječaj za Općinu izradila je Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o.

Podijeli na društvenim mrežama: