Općina Antunovac investitor je radova na tri nova gradilišta u naselju Ivanovac, koji su zajedno sa rekonstrukcijom vodoopskrbnog sustava u sklopu projekta RVS Osijek vrijednosti oko 10 milijuna kuna.

Prvi projekt za kojega su započeli radovi je izgradnja javne cikloturističke infrastrukture, odnosno izgradnja 950 metara biciklističke staze, širine 1,60 m predviđene za dvosmjerni kroz naselje Ivanovac od crkve sv. Rozalije u centru naselja uzduž Duge ulice do biciklističke rute prema Utvrdi Kolođvar i uređenje biciklističke rute u dužini 1320 m.

Vrijednost radova nakon provedenog postupka javne nabave iznosi ukupno 1,1 milijun kuna, a sufinancira se sredstvima Ministarstva turizma u okviru Programa razvoja javne turističke infrastrukture iz 2015. godine pod nazivom Unapređenje turističke ponude izgradnjom biciklističke staze Ivanovac – Utvrda Kolođvar. Ministarstvo je odobrilo iznos od 600.000,00 kuna, a ostatak sredstava osigurati će Općina Antunovac.

Prijavu projekta na natječaj za Općinu izradila je Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. Sam projekt nastavak je izgradnje biciklističkih staza Općine Antunovac i nadovezuje se na  Cross-Border Bike Project, u sklopu programa Prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska, u okviru kojega je izgrađena biciklistička staza dužine 3,9 km.

Drugi projekt za na kojem su započeli radovi je projekt izgradnje javne rasvjete na ulasku u naselje Ivanovac od glavne ceste do prvih kuća u naselju, sa svrhom da olakša vidljivost na skretanju s državne ceste u samo naselje ali i osigura osvjetljenje biciklističke staze i prijelaza preko državne ceste, ukupna vrijednost radova je oko 80.000,00 kuna.

Među najvažnijim započetim projektima je i izgradnja pješačko–biciklističke staze dužine 300m koja ima za svrhu povezivanje novog dijela naselja Ivanovac, ulice Hrvatskih branitelja i Dr. Franje Tuđmana sa glavnom ulicom u naselju odnosno Dugom ulicom. Nova staza će omogućiti kvalitetnije prometno rješenje i komunikaciju pješacima i biciklistima iz novog dijela naselja prema središtu Ivanovca, čime se rješava dugogodišnji problem mještana tog dijela naselja. Ukupna vrijednost projekta koji obuhvaća otkup čestice za izgradnju staze i radove je 550.000,00 kuna a u cijelosti se financira vlastitim sredstvima Općine Antunovac.

Podijeli na društvenim mrežama: