Općina Antunovac, u okviru svojih zakonskih obveza i odgovornosti,  kao odgovorna za ustrojavanje, organiziranje i financiranje, te provođenje zaštite i spašavanja na svom području, u proteklom razdoblju imenovala je  tijela za koordiniranje i zapovijedanje u CZ (Stožer zaštite i spašavanja), te izvršili ustrojavanje i popunu postrojbe CZ opće namjene za svoje područje nadležnosti.

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju,  Državna uprava za zaštitu i spašavanje kao nositelj osposobljavanja i usavršavanja u sustavu zaštite i spašavanja pripremila je programe osposobljavanja svih razina operativnih snaga za zaštitu i spašavanje, te je sukladno tome donesen Program osposobljavanja stožera zaštite i spašavanja i zapovjedništva civilne zaštite, te Program osposobljavanja postrojbi civilne zaštite opće namjene koje osnivaju jedinice lokalne samouprave.

Sukladno navedenim programima, Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek proljetos je proveo osposobljavanje članova Stožera zaštite i spašavanja općine Antunovac.  Jesenas je u Bizovcu na lokaciji zonskog skladišta DUZS-a provedeno osposobljavanje 15 pripadnika postrojbe CZ opće namjene.

Na jednodnevnom osposobljavanju kroz 4 radne točke u okviru nastavnog plana po Programu osposobljavanja, polaznici su prošli osim teoretskog upoznavanja i praktičnu obuku sa stručnim predavačima:  izrada zečjeg nasipa, obuka podizanja šatorskog naselja, provođenje evakuacije i zbrinjavanja ugroženih osoba, demonstracija opreme i postupaka kod spašavanja iz ruševina, te postupci timova civilne zaštite i potpora redovnim operativnim snagama u spašavanju stanovništva i imovine u nesrećama i katastrofama.

Uspješnu i stručnu provedbu omogućili su svojim doprinosom predavači iz:

  • DIP-a CZ Odjel Osijek;
  • Hrvatskih voda VGO Osijek
  • Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije;
  • Vatrogasne zajednice OBŽ;
  • Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Osijek

Osposobljavanje je ocijenjeno kvalitetnim i uspješnim, a proteklo jenanajvišojraziniozbiljnostiuizvršavanjuradnihzadaća. Svesutemeobrađeneuzizuzetnupažnjuisudjelovanje  nazočnih pripadnika CZ.

Polaznici osposobljavanja prošli su upoznavanje sa sustavom zaštite i spašavanja, svojim zadaćama, pravima i obvezama u sustavu, te su stekli kompetencije za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanja. O završenom programu osposobljavanja polaznicima je izdana potvrda  Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Danas je organizirana svečana podjela potvrda pripadnicima CZ polaznicima osposobljavanja. Zahvaljujemo pripadnicima CZ-a na odazivu u provedbi osposobljavanja, kao i prisutnim čelnicima općine koji su se odazvali da uveličaju ovaj događaj.

 

Podijeli na društvenim mrežama: