Nakon izražavanja namjere Općine Antunovac za uključenje u EGTC Pannon krajem 2013. godine, kada nas je na Glavnoj skupštini EGTC Pannon u Pečuhu službeno prihvatio kao nove članovi grupacije i provedbe procedure Ministarstva uprave, dana 18. ožujka 2015. Godine Vlada RH donijela je Odluku o davanju odobrenja Općini Antunovac i Virovitičko – podravskoj županiji za sudjelovanje u EGTC Pannon.

Naime Uredbom Europskog Parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. potiče se i podržava osnivanje Europskih grupacija za teritorijalnu suradnju među državama članicama Europske unije. Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne (regionalne) samouprave to je omogućeno nakon punopravnog pristupanja RH u Europsku uniju.

EGTC Pannon teritorijalno je najbliži našem području, sa jedištem u Pečuhu, Mađarska, a dosada je obuhvaćao  mađarske županije Zala i Somodgy te 47 mađarskih gradova i općina i Grad Lendavu iz Republike Slovenije.

Svrha osnivanja EGTC-ova je u sagledavanju potencijala regije te poticanju provedbe integriranih, kvalitetnih i originalnih strategija kao temeljnih dokumenta za planiranje, poticanje međuteritorijalne suradnje i kohezije, a posebno postizanjem ciljeva održivosti i unapređenja prostora, razvoja konkurentskog gospodarstva te razvoja ljudskih potencijala i lakšem pristupu korištenja Strukturnih fondova Europske unije.

EGTC Pannon pripremio je nacrt Razvojne Strategije za proračunsko razdoblje 2014 – 2020, a Općina Antunovac je pristupanjem u Grupaciju dobila priliku za aktivno uključenje u proces planiranja i donošenja Strategije te uključivanja svojih razvojnih prioriteta.

Podijeli na društvenim mrežama: