Općini Antunovac među pokrenutih dvanaest projekata prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na svom području, ovih dana stiglo je odobrenje i za dva projekta obnove nestambenih zgrada NK Vitez u Antunovcu i Dom kulture u Ivanovcu.

Vrijednost energetske obnove zgrade NK Vitez je 292.595,00 kuna, od čega je FZOEU odobrio 229.636,00 kuna, a vrijednost energetske obnove Doma kulture u Ivanovcu je 309.212,50 kuna od čega je FZOEU odobrio 163.050,00 kuna. Ostatak iznosa za cjelokupne radove na oba objekta od 209.121,50 sufinancirati će Općina Antunovac iz vlastitih sredstava.

Zgrade su niskog energetskog razreda C prema izrađenom energetskom certifikatu i nisu usklađene s propisima koeficijenta prolaska topline.  Glavni cilj projekta je energetskom obnovom zgrade osigurati kvalitetnije korištenje javnih resursa,  promicati energetski učinkovitiju gradnju i pružiti primjer smanjenja potrošnje kroz kvalitetnije tehničko rješenje zgrade.

Specifični ciljevi projekta su u prilagođavanju nestambenih zgrada, izgrađenih 1996.  i 2001. godine, novim energetskim standardima i usklađenje s Tehničkim propisom koeficijenata prolaska topline te smanjenje potrošnje energije (plina) i emisije CO2.

Sukladno preporukama energetskog certificiranja izrađeni su glavni projekti za provođenje zamjene postojeće stolarije/bravarije, ugradnja nove vanjske stolarije/bravarije i izvedba toplinske zaštite ovojnice (građevni dijelovi grijanih dijelova zgrade prema negrijanom ili vanjskom prostoru).

Glavni projekt izrađen je uključujući propisane tehničke karakteristike radova i opreme kako bi poboljšanje bilo učinkovito i s uputama za izvedbu potrebnih radova na poboljšanju energetske učinkovitosti  i za održavanje trajnosti učinkovitog i racionalnog korištenja energije u zgradi, a osim toga poboljšati će se i vizualni identitet objekata, te učinjenim poboljšanjima korisnicima prostor učiniti ugodnijim i produžiti rok korištenja objekata.

Podijeli na društvenim mrežama: