Temeljem Pravilnika o provedbi Mjere 07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i Natječaja za „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave, u okviru Odluke o privremenoj raspodjeli sredstava Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je sredstva za izradu Strategije Općine Antunovac 2020.

Natječaj je raspisan u travnju prošle godine u okviru Podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave.

Odobrena EU sredstva iznose 100.000,00 kuna, i pokrivaju 100% trošak izrade dokumenta. Strategija razvoja Općine Antunovac 2020 obuhvatiti će razvoj svih sektora (civilni, javni, privatni) identificirati probleme i potrebe, te razvojne projekte u sveobuhvatni dokument koji će biti smjernica za održivi razvoj Općine, pripremu projekata za fondove Europske unije, razvoj poduzetništva, gospodarski i ruralni razvoj te privlačenje investitora.

Prijavu na natječaj pripremila je Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. u suradnji sa tvrtkom ForumInvest, koja će biti i izrađivač strateškog dokumenta.

Izrada Strategije sastojati će se od faza održavanja radionica sa predstavnicima civilnog, gospodarskog i javnog sektora, prikupljanja i obrade podataka, izrada SWOT analize, pružanje informacija o EU fondovima te mogućnostima ulaganja u poslovnu, društvenu i turističku infrastrukturu, izrada mreže projekata planiranih za kandidiranje na europske fondove, koordinaciju cjelokupnog procesa izrade strategije, usluge suradnje i vođenja kroz projekt izrade strategije i pripreme potrebnih dokumenata. Strategija će temeljena na europskim ciljevima i usklađena sa nadležnim strateškim dokumentima.

Podijeli na društvenim mrežama: