U okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2016. godinu Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrilo je Općini Antunovac 200.000,00 kuna za projekt izgradnje nogostupa u ulici Hrvatske Republike Antunovac.

Projekt je Općina Antunovac prijavila zajedno sa projektom izgradnje nogostupa u Školskoj ulici u Antunovcu ukupne vrijednosti 600.000,00 kuna za oba projekta. Od odobrenih sredstava izgraditi će se novi nogostup u Ulici Hrvatske Republike u naselju Antunovac, u vrijednosti 263.000,00 kuna uz državnu cestu D 518 Osijek – Vinkovci (Osijek (Divaltova) – Jarmina (D46)), gdje nema pješačke staze niti drugog odgovarajućeg pristupa do sportsko – rekreativnih sadržaja.

Projekt je velike važnosti za djecu, mlade i socijalno – osjetljive skupine (igrališta za vježbanje na otvorenom i nogometnog igrališta), gdje su pješaci, najviše djeca i mladi, prisiljeni kretati se cestovnom prometnicom s velikim intenzitetom prometa, čime je njihova sigurnost ugrožena. Građevinskim zahvatom obuhvaćena je k.č.br. 856 k.o. Antunovac, najvećim dijelom planirane staze potrebno je riješiti problem odvodnje uz državnu cestu.

Projektom će se podići razina sigurnosti pješaka i dostupnost društvenog sadržaja za više ciljanih skupina, posebno djecu i mlade i osobe smanjene pokretljivosti. Bitno pridonosi kvaliteti života na prostoru naselja Antunovac. Omogućen je nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti.

Prijavu projekta na natječaj za Općinu izradila je Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o.

Podijeli na društvenim mrežama: