Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je prošle godine projekt Općini Antunovac za stručni nadzor i izgradnju reciklažnog dvorišta. Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom reciklažno dvorište izgrađeno je kao nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, sukladno europskim smjernicama i standardima zaštite okoliša.

Reciklažno dvorište biti će ustrojeno je prema suvremenim standardima i zahtjevima zaštite okoliša, a sa svrhom da se maksimalno izbjegne nepovoljni utjecaj otpada na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu, te da se cjelokupno gospodarenje otpadom uskladi s načelima održivog razvoja. Lokacija reciklažnog dvorišta je u Gospodarskoj zoni Antunovac na nekretnini k.č.br. 904/27, koja je u vlasništvu Općine.

Ukupna procijenjena vrijednost za izgradnju (radove i opremu) iznosila 1,5 milijuna kuna, a Općina Antunovac kao područje od posebne državne skrbi od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima odobreno sufinanciranje za provedbu programa u iznosu 80% troškova. Početak rada reciklažnog dvorišta Općina Antunovac posebno će najaviti stanovnicima općine.

Podijeli na društvenim mrežama: