Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je novi projekt Općini Antunovac za stručni nadzor i izgradnju reciklažnog dvorišta. Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom reciklažno dvorište graditi će se kao nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, sukladno europskim smjernicama i standardima zaštite okoliša.

Reciklažno dvorište biti će ustrojeno prema suvremenim standardima i zahtjevima zaštite okoliša, a sa svrhom da se maksimalno izbjegne nepovoljni utjecaj otpada na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu, te da se cjelokupno gospodarenje otpadom uskladi s načelima održivog razvoja.

Lokacija reciklažnog dvorišta je u Gospodarskoj zoni Antunovac na nekretnini k.č.br. 904/27, koja je u vlasništvu Općine i ucrtana je u Prostorni plan. Pripremljena je projektno – tehnička dokumentacija i izdana je pravomoćna građevinska dozvola u travnju ove godine.

Ukupna procjenjena vrijednost prema projektantskoj dokumentaciji za izgradnju (radove i opremu) iznosi 1,8 milijuna kuna, a Općina Antunovac kao područje od posebne državne skrbi od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima odobreno sufinanciranje za provedbu programa u iznosu 80% troškova, odnosno do 1,7 milijuna kuna, a konačni opravdani troškovi predmetne investicije utvrditi će se prema provedenim postupcima javne nabave.

Podijeli na društvenim mrežama: