DSC02408

Općina Antunovac u poslijednje dvije godine pokrenula je petnaest programa prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na svom području, za selektiranje otpada sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, za projektiranje i izgradnju reciklažnog dvorišta, za energetsko certificiranje javnih zgrada, za energetsku obnovu nestambenih objekata te projekte za energetski učinkovitu i ekološku javnu rasvjetu.

Ukupna vrijednost navedenih programa je oko 5,7 milijuna kuna, a Općina Antunovac kao područje od posebne državne skrbi od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) ima odobreno sufinanciranje za provedbu programa u iznosu od 80% – 100% troškova, odnosno do 4,5 milijuna kuna, a ostatak odnosno oko 1,2 milijuna kuna sufinancira Općina Antunovac.

U 2014. godini među prvim jedinicama loaklne samouprave u Hrvatskoj, pokrenuli smo program povećanja energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Općine Antunovac vrijednost projekta iznosi 1.250.000,00 kuna, a pojedinom kućanstvu se može odobriti maksimalno 82,5% odnosno 60.000,00 kuna po obiteljskoj kući, te je sufinancirana obnova 31 obiteljske kuće, a za program obnovljivih izvora energije vrijednost projekta je 720.000,00 kuna, a dozvoljeno sufinanciranje iznosi maksimalno 24.000,00 kuna po sustavu. Lista prihvatljivih troškova obuhvaćala je nabavu i ugradnju opreme za zamjenu postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije, za povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće (krov, strop i pod, te vanjski zid grijanog prostora) i izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe projekta.

Usklađujući se s novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i nužnosti odvajanja vrijednih svojstava otpada, papir, staklo, pet ambalaža, Općina Antunovac uz pomoć FZOEU nabavila je plave kante za papir za sve mještane i kontejnere za četiri zelena otoka, te kompostera za kućanstva ukupne vrijednosti 550 tisuća kuna.

Vezano uz novu zakonsku regulaciju gospodarenja otpadom prijavljeno je i projektiranje i izgradnja Reciklažnog dvorišta Općine Antunovac (lokacija u Gospodarskoj zoni Antunovac), ukupne vrijednosti 1,5 milijuna kuna, a radovi na izgradnji bi trebali početi do kraja ove godine.

Energetski pregled i energetsko certificiranje javnih zgrada je zavrđeno u 2014. godini, a rekonstruirana je i javna rasvjeta u oba naselja ukupne vrijednosti 1,4 milijuna kuna. Postojeća rasvjetna tijela promjenjena su sa energetski i ekološki učinkovitijom LED rasvjetom, pri čemu je procjena uštede energije na projektu za naselje Antunovac 70% i ukupna ušteda sredstava na godišnjoj razini je procijenjena na gotovo dvjestotisuća kuna. Osim toga, u tijeku su i nova projektiranja javne rasvjete u skladu sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti.

Osim navedenih programa sufinanciranim putem FZOEU, postavljene su i za fotonaponske elektrane na krovištima objekata Općinske uprave Općine Antunovac, Hrvatskog doma Antunovac, Hrvatskog doma Ivanovac, Dječji vrtić Ivanovac, DVD Antunovac i DVD Ivanovac, od strane privatne tvrtke S.E.G. INŽINJERING d.o.o. Investicija je vrijedna 231.000,00 eura, jedina obveza Općine je davanje krovišta u najam, dok je izgradnja elektrana u cijelosti je trošak tvrtke S.E.G., predviđena proizvodnost je 182.000 kWh, od čega Općina Antunovac osim godišnjeg prihoda cca. 30.000,00 kuna ostvaruje i energetsku učinkovitost smanjenjem troškova grijanja objekata zbog uvođenja kombiniranog sustava proizvodnje električne energije preko fotonaponskih elektrana i korištenja dijela te energije za toplinski sustav u objektima Općinske uprave i Hrvatskog doma Antunovac te Dječjeg vrtića u Ivanovcu.

U tijeku je i izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti za područje Općine Antunovac koji će definirati i dodane mjere poboljšanja te smanjenje emisije CO2 u slijedeće dvije godine.

Ovim programima Općina Antunovac postavila je visoke standarde u gradnji ekološke prihvatljive infrastrukture i među svojim stanovnicima gradi svijest o potrebi zaštite okoliša.

Podijeli na društvenim mrežama: