Općina Antunovac među 12 pokrenutih projekata u 2015. godini prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na svom području i za nadogradnju postojećeg sustava prikupljanja otpada sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom prijavila je projekt nabavke kompostera za sakupljanje bio otpada.

Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Općini sredstva za nabavku 700 komada kompostera zapremnine 350L za sakupljanje bio otpada za kućanstva sa područja naselja Antunovac i Ivanovac, ukupna vrijednost programa je 249.000,00 kuna, a FZOEU sufinancirati će ga sa 80% ukupne vrijednosti, odnosno ukupno 199.000,00 kuna.

Osnovni cilj općinskih programa po pitanju nabavke ove komunalne opreme je razvrstavanje otpada na mjestu nastanka i odvojeno sakupljanje otpada pogodnog za obradu, kako bi što kvalitetnije i učinkovitije organizirali gospodarenje otpadom.

Također, kako bi o nužnosti zaštite okoliša educirali svoje mještane od najranije dobi provesti će se i projekt edukacije „Zaštitom do održivosti“ za djecu iz dječjeg vrtića Snjeguljica i Osnovne škole Antunovac, te izraditi edukativne brošure za sve mještane s uputama o postupanju s otpadom i recikliranju, a ukupna vrijednost projekta je 30.000,00 kuna.

Ovim programima Općina Antunovac postavlja visoke standarde u održivom razvoju lokalne zajednice i među svojim stanovnicima gradi svijest o potrebi zaštite okoliša.

Podijeli na društvenim mrežama: