Radi smanjenja nezaposlenosti na svom području Općina Antunovac prijavila je projekt zapošljavanja žena u lokalnoj zajednici na Program Zaželi sufinanciran europskim sredstvima putem Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020.

Prijavu je pripremila Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., a partneri na projektu zapošljavanja žena su Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek, Općina Vladislavci i LAG Vuka-Dunav, koji će pomoći u identifikaciji i odabiru ciljnih skupina i krajnjih korisnika projekta.

Planirana ukupna vrijednost projekta je 3 milijuna kuna, provedba će trajati tijekom 30 mjeseci, a u projektu je planirano zapošljavanje 25 nezaposlenih žena na skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom. Ukoliko projekt bude odobren, provesti će se natječaj za zapošljavanje žena koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Zaposlenice će ostvariti pravo na mjesečnu plaću u iznosu minimalne plaće u RH.

Osnovni cilj aktivnosti koje će se provoditi u sklopu programa javnog rada, osim poticanja zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih žena i žena niže razine obrazovanja je i prevencija prerane institucionalizacije starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, njihova socijalizacija, a samim time i poboljšana kvaliteta života.

Usluge koje su prema ovom Programu dostupne usmjerene su na pet glavnih područja: organiziranje prehrane, kućni poslovi i uređenje okućnice, osobna higijena i osnovna zdravstvena skrb, psihosocijalna podrška te posredovanje u ostvarivanju različitih prava. Usluge su prilagođene uočenim potrebama starijih osoba, a osobito potrebe za pomoći u prevladavanju usamljenosti i socijalne isključenosti.

Općina Antunovac već sedam godina provodi mjeru javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kojima i mjeru pomoći u kući za starije osobe, te je kroz javne radove u tom periodu zaposleno 182 osobe s područja Općine Antunovac. Prošle godine uz Općinu Antunovac program skrbi za stare i nemoćne provela je i udruga LAG Vuka-Dunav.

Podijeli na društvenim mrežama: