Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je projekt Općini Antunovac za stručni nadzor i izgradnju reciklažnog dvorišta. Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom reciklažno dvorište izgrađeno je kao nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, a sukladno europskim smjernicama i standardima zaštite okoliša zaprimati će se 35 različitih vrsta otpada.
Reciklažno dvorište Antunovac prvi je takav objekt izgrađen na širem regionalnom području i ustrojeno je prema suvremenim standardima i zahtjevima zaštite okoliša, a sa svrhom da se maksimalno izbjegne nepovoljni utjecaj otpada na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu, te da se cjelokupno gospodarenje otpadom uskladi s načelima održivog razvoja. Ukupna vrijednost za izgradnju (radove i opremu) iznosila je oko 1,5 milijuna kuna, a Općina Antunovac kao područje od posebne državne skrbi od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima odobreno sufinanciranje za provedbu programa u iznosu 80% troškova.
Reciklažno dvorište u vlasništvu je Općine Antunovac, nalazi se u Gospodarskoj zoni Antunovac i prostire se na čestici veličine 1740m2, upisano je u očevidnik reciklažnih dvorišta i u njemu je zaposlena jedna osoba, a u suradnji s tvrtkom Unikom Osijek organiziran je odvoz otpada nakon odvojenog prikupljanja i sortiranja.
Reciklažno dvorište s radom je otpočelo 22. studenog 2016. godine prema radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 10,00 – 17,00 sati, te subotom od 8,00 – 13,00 sati.
U zimskom periodu od 1.12.2016. godine do 31.01.2017. godine radno vrijeme biti će od 9,00 – 16,00 sati.

Podijeli na društvenim mrežama: