Na prekogranični program Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 2014 -2020, Općina Antunovac je prijavila projekt vrijedan 1,38 milijuna eura zajedno sa pet partnera iz Hrvatske i Mađarske pod nazivom «Bike and dream on journey through cross-border nature and culture» (hrv. Biciklom na maštovitom putovanju upoznavanja prekogranične kulturne i prirodne baštine.)

Glavni cilj projekta je obilježavanje biciklističke rute od Antunovca – Osijeka – Zlatne grede – Udvar – Mohacs – Pogany u dužini ukupno 94 km, te izgradnja biciklističke staze u naseljima Antunovac i Ivanovac i spajanje sa stazama izgrađenim u IPA CBC HU-HR programu projektu Cross – Border – Bike. Osim biciklističkih ruta kroz projekt će se postaviti novi sadržaji (Znanstveni tematski park i mobilni IT centar za posjetitelje, te biciklistička odmorišta, električni bicikli i novi servis centri). Partneri na projektu su Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac RODA d.o.o., a partneri u Mađarskoj su: Općina Pogány, Fondacija “Pogányért”i udruga Greencare Service.

Projekt će imati značajan utjecaj na mogućnosti daljnjeg razvoja cikloturizma u cijeloj županiji, posebno povezivanjem ranije obilježenih ruta i Panonskog puta mira sa europskim biciklističkim rutama, EuroVelo 6 i EuroVelo 13. Dodati će se novi turistički sadržaji uz novu rutu, promovirati kulturno – povijesna i prirodna baština te omogućiti sigurnost odvijanja prometa za bicikliste.

U Općini Antunovac sredstvima EU putem prekograničnog programa IPA HUHR u vrijednosti projekta 1.000,357,00 eura, prije dvije godine izgrađeno je 3,9 km biciklističkih staza, koje spajaju Ivanovac – Antunovac te Antunovac – Josipin dvor – Osijek.

Ministarstvo turizma ove godine sufinancirati će realizaciju projekta izgradnje biciklističke staze od centra Ivanovca do utvrde Kolođvar dužine 950m staze i uređenja 1230 m poljskog puta, a u ovom projektu trebalo bi se izgraditi još 4,3 km biciklističkih staza. Ukupna dužina izgrađenih biciklističkih staza u Općini Antunovac biti će oko 9,2 km.

Podijeli na društvenim mrežama: