Dana 09. travnja 2014. godine u Općini Antunovac održano je osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine Antunovac i Općine Erdut.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) kao nositelj osposobljavanja i usavršavanja u sustavu zaštite i spašavanja pripremila je programe osposobljavanja svih razina operativnih snaga za zaštitu i spašavanje koji za područje Osječko – baranjske županije na terenu provode stručne osobe Područnog ureda za zaštitu i spašavanje (PUZS). Članovi Stožera obiju Općina prisustvovali su osposobljavanju.

Edukacija i osposobljavanje se odvijalo po slijedećim temama:

1. Uvod u osposobljavanje,
2. Sustav zaštite i spašavanja,
3. Obveze i zadaće lokalne zajednice i odgovornih osoba u zaštiti i spašavanju,
4. Stožerno upravljanje u kriznim događajima,
5. Odnosi s javnošću, medijima,
6. Studija slučaja,
7. Simulacijska vježba,
8. Završna rasprava.

Kako je ovakva vrsta edukacije održana po prvi puta, predloženo je Područnom uredu za zaštitu i spašavanje (PUZS) da i dalje nastave s ovakvim i sličnim edukacijama na terenu, jer su sve dobivene informacije korisne za rad Stožera.

Podijeli na društvenim mrežama: