OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI – STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM I OPREMANJEM PODUZETNIČKOG INKUBATORA I AKCLERATORA ANTUNOVAC

DON Stručni nadzor izgradnje poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac 2017.

Prilog 1. Troškovnik za usluge stručnog nadzora

Prilog 2. EPSD obrazac

Prilog 3. Prijedlog ugovora stručnog nadzora

Prilog 4. Glavni arhitektonski projekt

Ispravak dokumentacije o nabavi

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI – IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Dokumentacija za nadmetanje nabava Izgradnja RD

RD ANTUNOVAC – UKUPNI TROŠKOVNIK (27.7.2015.)_bez cijena

Podijeli na društvenim mrežama: