Obilježja Općine su pečat, grb i zastava.

Grb Općine Antunovac u poluokruglom štitu, na bijelom/srebrnom polju, Sv. Antun u franjevačkoj odori, glave obrijanog tjemena u žutoj/zlatnoj aureoli, desnom rukom nosi malog Isusa, raširenih ruku, odjeven u bijelu/srebrnu tuniku, glave u žutom/zlatnom aureolu, ljevicom uzdiže svijet ljiljana – prirodno.

Grb Općine Antunovac koristi se u zaglavlju svih akata Općine Antunovac, ispod ili desno u odnosu na grb Republike Hrvatske.

Zastava Općine Antunovac je jednobojna, crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom.

Grb i zastava Općine Antunovac, u obliku i prema opisu utvrđenim Statutom, odlukom Općinskog vijeća i zakonom, koriste se na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Općine Antunovac.

Preuzmite images_2013.g_50.1_Statut_Općine_Antunovac_2013

Podijeli na društvenim mrežama: