Na temelju članka 29. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18), objavljuje se

OBAVIJEST

 

o početku javnog uvida u Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Antunovac

 

I.

Javni uvid u Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Antunovac obavit će se u trajanju od 15 dana, počevši od 20. lipnja 2018. godine do 04. srpnja 2018. godine, zaključno sa 14,00 sati.

 

II.

Javni uvid u Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Antunovac može se obaviti svakog radnog dana u razdoblju iz prethodne točke u vremenu od 09,00 do 14,00 sati u  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Antunovac, Braće Radića 4, Antunovac.

 

III.

Do zaključenja javnog uvida zainteresirane osobe mogu dati pismene primjedbe, prijedloge i prigovore.

Pisane primjedbe, prijedlozi i prigovori dostavljaju se putem pošte ili osobno na adresu: Općina Antunovac, Braće Radića 4, 31216 Antunovac ili slanjem na e-mail adresu: procelnik@opcina-antunovac.hr, i to isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg se može preuzeti na službenoj stranici Općine Antunovac.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja neće se uzeti u obzir. Po provedenom javnom uvidu izradit će se Izvješće o provedenom uvidu i savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje će biti objavljeno na službenoj stranici Općine Antunovac www.opcina-antunovac.hr.

 

Općinski načelnik

Davor Tubanjski

Podijeli na društvenim mrežama: