MRRFEU

Na natječaj raspisan u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice 2013, nominirani su projekti rekonstrukcije lokalnih cesta u naseljima Ivanovac i Antunovac.

U naselju Ivanovac nominiran je projekt rekonstrukcije Crkvene ulice, dužine 550 m s proširenjem kolničke konstrukcije sa 4,5m na 5,5m  s ciljem podizanja razine sigurnosti i udobnosti odvijanja prometa. Obuhvaća rješavanje problema oborinske odvodnje i visinsko uklapanje kolnih prilaza. Projekt je ukupne vrijednosti 1.109.000,00 kuna, od Ministarstva je zatraženo sufinanciranje 68% vrijednosti projekta, ostatak sredstava osigurati će Općina Antunovac.

U naselju Antunovac nominirana je rekonstrukcija Ulica Kralja Zvonimira i Tina Ujevića u postojećim gabaritima sa presvlačenjem kolnika novim asfaltnim slojem u vrijednosti 1.300.000,00 kuna, iznos zatražen od Ministarstva je također 68% ukupne vrijednosti projekta.
Odluka Ministarstva o sufinanciranju nominiranih projekata očekuje se tijekom svibnja, a ceste bi trebale biti izgrađene do kraja ove godine.
Projekti rekonstrukcije cesta utječu na održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i doprinosi podržavanju gospodarske i socijalne revitalizacije slabije razvijenog područja u skladu sa Prioritetima Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2013. godinu.
Njihovom realizacijom se znatno utječe na poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva i poboljšanje kvalitete prometne povezanosti unutar naselja. Izvedbom rekonstrukcije ulica bitno bi se podigla razina sigurnosti i udobnosti odvijanja prometa. To će se postići poboljšanjem elemenata ceste, povećanjem širine kolnika, povećanjem nosivosti kolničke konstrukcije, elemenata odvodnje, uklapanje i izvedba novih kolnih prilaza, te izvedbom nove vertikalne i horizontalne signalizacije.

Podijeli na društvenim mrežama: