Temeljem članka 2. Odluke o dodjeli stipendija učenicima, studentima i darovitim sportašima s područja Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 4/09 i 7/10) i Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Antunovac, od 05. studenog 2014. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje

NATJEČAJ

ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE ANTUNOVAC REDOVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA, ZA ŠKOLSKU GODINU 2014./2015.

Za školsku godinu 2013./2014. dodijeliti će se ukupno 16 stipendija:
– 7 stipendija učenicima,
– 9 stipendija studentima.

Visina mjesečne stipendije iznosi:
– 400,00 kn za učenike,
– 700,00 kn za studente.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Općine Antunovac imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
Opći uvjeti:
– da su državljani Republike Hrvatske,
– da imaju prebivalište na području Općine Antunovac,
– da tijekom školovanja nisu ponavljali godinu,
– za učenike i studente – da su završili prvi razred srednje škole odnosno prvu godinu visokog učilišta,
– da nisu korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita.
Posebni uvjeti:
– za učenike – da je prosjek ocjena prethodnog razreda srednje škole najmanje 4,00,
– za studente – da je prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,50.

Kriteriji na temelju kojih se obavlja odabir kandidata za dodjelu stipendija jesu:
– za učenike i studente – prosjek ocjena u prethodnoj školskoj godini,
– za studente viših godina 3., 4. i 5. godina studija – prosjek ocjena od prethodne dvije godine,
– sudjelovanja na županijskim i državnim natjecanjima,
– da nemaju ukupne redovne novčane prihode po članu kućanstva veće od 3.000,00 kn mjesečno,
– socijalno materijalno stanje kućanstva.

Međusobna prava i obveze korištenja stipendije urediti će se ugovorom.

Zahtjevi za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave na adresu: OPĆINA ANTUNOVAC, B. RADIĆA 4, 31216 ANTUNOVAC s naznakom: NE OTVARAJ – ZAMOLBA ZA STIPENDIJU.

Uz obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije učenik i student je dužan priložiti preslike slijedećih dokumenata:
– domovnicu,

– uvjerenje o prebivalištu,

– potvrdu o redovnom upisu u školu ili fakultet u školskoj godini 2014./2015.,

– za učenike – svjedodžba prethodnog razreda srednje škole,

– za studente – potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena prethodne akademske godine ili prethodne dvije godine,

– potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu za sve članove zajedničkog kućanstva,

– izjavu o broju članova kućanstva u obitelji,

– izjava kandidata o okolnosti da li se prijavio na druge natječaje za stipendiju,

– kratak životopis

Dopunska dokumentacija:
– dokazi o sudjelovanju na županijskim ili državnim natjecanjima,

– potvrda ili rješenje da roditelj, skrbnik ili učenik i student prima socijalnu pomoć,

– potvrda ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja ili staratelja,

– potvrda da je roditelj hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Antunovac objavit će se na oglasnoj ploči Općine Antunovac u Antunovcu, B. Radića 4.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.
Dodatne obavijesti i obrazac zahtjeva, zainteresirani kandidati mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Antunovac radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Antunovac, 05. studenog 2014. godine

OPĆINA ANTUNOVAC
POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA

NATJEČAJ stipendije

Obrazac-zahtjeva

Lista kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima ak.god. 2014. i 2015.

Podijeli na društvenim mrežama: