Temeljem članka 2. Odluke o dodjeli stipendija učenicima, studentima i darovitim sportašima s područja Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 4/09 i 7/10) i Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Antunovac, od 31. listopada 2016. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje

NATJEČAJ

ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE ANTUNOVAC REDOVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA, ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

 1. Za školsku godinu 2016./2017. dodijeliti će se ukupno 16 stipendija:
  • 7 stipendija učenicima,
  • 9 stipendija studentima.
 2. Visina mjesečne stipendije iznosi:
  • 400,00 kn za učenike,
  • 700,00 kn za studente.
 3. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Općine Antunovac imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
  • Opći uvjeti:
   • da su državljani Republike Hrvatske,
   • da imaju prebivalište na području Općine Antunovac,
   • da tijekom školovanja nisu ponavljali godinu,
   • za učenike i studente – da su završili prvi razred srednje škole odnosno prvu godinu visokog učilišta,
   • da nisu korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita.
  • Posebni uvjeti:
   • za učenike – da je prosjek ocjena prethodnog razreda srednje škole najmanje 4,00,
   • za studente – da je prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,50.
 4. Kriteriji na temelju kojih se obavlja odabir kandidata za dodjelu stipendija jesu:
  • za učenike i studente – prosjek ocjena u prethodnoj školskoj godini,
  • za studente viših godina 3., 4. i 5. godina studija – prosjek ocjena od prethodne dvije godine,
  • sudjelovanja na županijskim i državnim natjecanjima,
  • da nemaju ukupne redovne novčane prihode po članu kućanstva veće od 3.000,00 kn mjesečno,
  • socijalno materijalno stanje kućanstva.
 5. Međusobna prava i obveze korištenja stipendije urediti će se ugovorom.
 6. Zahtjevi za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave na adresu: OPĆINA ANTUNOVAC, B. RADIĆA 4, 31216 ANTUNOVAC s naznakom: NE OTVARAJ – ZAMOLBA ZA STIPENDIJU.
 7. Uz obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije učenik i student je dužan priložiti preslike slijedećih dokumenata:
  • domovnicu,
  • uvjerenje o prebivalištu,
  • potvrdu o redovnom upisu u školu ili fakultet u školskoj godini 2016./2017.,
  • za učenike – svjedodžba prethodnog razreda srednje škole,
  • za studente – potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena prethodne akademske godine ili prethodne dvije godine,
  • potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu za sve članove zajedničkog kućanstva,
  • izjavu o broju članova kućanstva u obitelji,
  • izjava kandidata o okolnosti da li se prijavio na druge natječaje za stipendiju,
  • kratak životopis
  • Dopunska dokumentacija:
   • dokazi o sudjelovanju na županijskim ili državnim natjecanjima,
   • potvrda ili rješenje da roditelj, skrbnik ili učenik i student prima socijalnu pomoć,
   • potvrdu ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja ili staratelja,
   • potvrdu da je roditelj hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Antunovac objavit će se na oglasnoj ploči Općine Antunovac u Antunovcu, B. Radića 4.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.
Dodatne obavijesti i obrazac zahtjeva, zainteresirani kandidati mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Antunovac radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Antunovac, 02. studenoga 2016. godine

OPĆINA ANTUNOVAC
POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA


Preuzmite dokument:
stipendije-natjecaj-2016-2017

Podijeli na društvenim mrežama: