Općina Antunovac raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima i studentima za školsku, odnosno akademsku godinu 2018./2019. Natječaj predviđa dodjelu ukupno 16 stipendija, i to 7 učeničkih te 9 studentskih stipendija. Visina mjesečne stipendije iznosi 400,00 kuna za učenike te 700,00 kuna za studente, a pravo sudjelovanja na natječaju imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji imaju prebivalište na području Općine Antunovac te udovoljavaju svim kriterijima propisanim natječajem.

Detaljnije informacije o uvjetima natječaja, prijavi na isti te potrebnoj dokumentaciji provjerite u tekstu Natječaja u nastavku:

 

Temeljem članka 2. Odluke o dodjeli stipendija učenicima, studentima i darovitim sportašima s područja Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 4/09 i 7/10) i Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Antunovac, od 19. listopada 2018. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE ANTUNOVAC REDOVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA, ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

1. Za školsku godinu 2018./2019. dodijeliti će se ukupno 16 stipendija:

 • 7 stipendija učenicima,
 • 9 stipendija studentima.

 

2. Visina mjesečne stipendije iznosi:

 • 400,00 kn za učenike,
 • 700,00 kn za studente.

 

3. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Općine Antunovac imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
Opći uvjeti:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Općine Antunovac,
 • da tijekom školovanja nisu ponavljali godinu,
 • za učenike i studente – da su završili prvi razred srednje škole odnosno prvu godinu visokog učilišta,
 • da nisu korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita.

Posebni uvjeti:

 • za učenike – da je prosjek ocjena prethodnog razreda srednje škole najmanje 4,00,
 • za studente – da je prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,50.

 

4. Kriteriji na temelju kojih se obavlja odabir kandidata za dodjelu stipendija jesu:

 • za učenike i studente – prosjek ocjena u prethodnoj školskoj godini,
 • za studente viših godina 3., 4. i 5. godina studija – prosjek ocjena od prethodne dvije godine,
 • sudjelovanja na županijskim i državnim natjecanjima,
 • da nemaju ukupne redovne novčane prihode po članu kućanstva veće od 3.000,00 kn mjesečno,
 • socijalno materijalno stanje kućanstva.

 

5. Međusobna prava i obveze korištenja stipendije urediti će se ugovorom.

6. Zahtjevi za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave na adresu: OPĆINA ANTUNOVAC, B. RADIĆA 4, 31216 ANTUNOVAC s naznakom: NE OTVARAJ – ZAMOLBA ZA STIPENDIJU.

7. Uz obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije učenik i student je dužan priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • domovnicu,
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • potvrdu o redovnom upisu u školu ili fakultet u školskoj godini 2018./2019.,
 • za učenike – svjedodžba prethodnog razreda srednje škole,
 • za studente – potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena prethodne akademske godine ili prethodne dvije godine,
 • potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu za sve članove zajedničkog kućanstva,
 • izjavu o broju članova kućanstva u obitelji,
 • izjava kandidata o okolnosti da li se prijavio na druge natječaje za stipendiju,
 • kratak životopis

Dopunska dokumentacija:

 • dokazi o sudjelovanju na županijskim ili državnim natjecanjima,
 • potvrda ili rješenje da roditelj, skrbnik ili učenik i student prima socijalnu pomoć,
 • potvrdu ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja ili staratelja,
 • potvrdu da je roditelj hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata.

 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Antunovac objavit će se na oglasnoj ploči Općine Antunovac u Antunovcu, B. Radića 4.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Dodatne obavijesti i obrazac zahtjeva, zainteresirani kandidati mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Antunovac radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

 

Antunovac, 23. listopada 2018. godine

 

OPĆINA ANTUNOVAC

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA

Podijeli na društvenim mrežama: