Temeljem članka 2. Odluke o dodjeli stipendija učenicima, studentima i darovitim sportašima s područja Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 4/09 i 7/10) i Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Antunovac, od 17. listopada 2016. godine, Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje

NATJEČAJ

ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE ANTUNOVAC REDOVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA, ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

1. Za školsku godinu 2017./2018. dodijeliti će se ukupno 16 stipendija:
– 7 stipendija ućenicima,
– 9 stipendija studentima.

2. Visina mjesečne stipendije iznosi:
– 400,00 kn za učenike,
– 700,00 kn Za studente.

3. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Općine Antunovac imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

Opći uvjeti:
– da su državljani Republike Hrvatske,
– da imaju prebivalište na području Općine Antunovac,
– da tijekom školovanja nisu ponavljali godinu,
– za učenike i studente
– da su završili prvi razred srednje škole odnosno prvu godinu visokog učilišta,
– da nisu korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita.

Posebni uvjeti:
– za učenike – da je prosjek ocjena prethodnog razreda srednje škole najmanje 4,00,
– za studente – da je prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,50.

4. Kriteriji na temelju kojih se obavlja odabir kandidata za dodjelu stipendija jesu:
– za učenike i studente – prosjek ocjena u prethodnoj školskoj godini,
– za studente viših godina 3., 4. i 5. godina studija – prosjek ocjena od prethodne dvije godine,
– sudjelovanja na županijskim i državnim natjecanjima,
– da nemaju ukupne redovne novčane prihode po članu kućanstva veće od 3.000,00 kn mjesečno,
– socijalno materijalno stanje kućanstva.

5. Međusobna prava i obveze korištenja stipendije urediti će se ugovorom.

6. Zahtjevi za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave na adresu:
OPCINA ANTUNOVAC, B. RADICA 4 3 1216 ANTUNOVAC s naznakom: NE OTVARAJ — ZAMOLBA ZA STIPENDIJU.

7. Uz obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije učenik i student je dužan priložiti preslike slijedećih dokumenata:
– domovnicu,
– uvjerenje o prebivalištu,
– potvrdu o redovnom upisu u školu ili fakultet u školskoj godini 2017./2018.,
– za učenike – svjedodžba prethodnog razreda srednje škole,
– za studente – potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena prethodne akademske godine ili prethodne dvije godine,
– potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu za sve članove zajedničkog kućanstva,
– izjavu o broju članova kućanstva u obitelji, izjava kandidata o okolnosti da li se prijavio na druge natječaje za stipendiju, kratak životopis

Dopunska dokumentacija:
– dokazi o sudjelovanju na županijskim ili državnim natjecanjima,
– potvrda ili rješenje da roditelj, skrbnik ili učenik i student prima socijalnu pomoć,
– potvrdu ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja ili staratelja, potvrdu da je roditelj hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Antunovac objavit će se na oglasnoj ploči Općine Antunovac u Antunovcu, B. Radića 4.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Dodatne obavijesti i obrazac zahtjeva, zainteresirani kandidati mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Antunovac radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Antunovac, 23. listopada 2017. godine

OPĆINA ANTUNOVAC
POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA

 

Podijeli na društvenim mrežama: