Općina Antunovac  temeljem zakonskih odredbi i drugih propisa raspisuje Natječaj za dostavu projekata i institucionalnu podršku udruga.

Cilj raspisivanja natječaja je povećati učinkovitost i sposobnost organizacija civilnog društva za preuzimanje veće uloge i odgovornosti kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika i potrebe Općine Antunovac kao zajednice u cjelini.

Financijska podrška dodijeliti će se za  provedbu aktivnosti od interesa za opće dobro, kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Antunovac.

Radi pomoći udrugama u prijavi na natječaj Agencija RODA d.o.o. Antunovac u subotu, 16. siječnja 2015. godine u 10,00 sati odraditi će informativnu radionicu sa zainteresiranim predstavnicima udruga.
Natječaj je otvoren do 15. veljače  2016. godine i raspisuje se  za:

–  institucionalnu podršku na temelju programa rada udruge,
–  projekte koje provodi udruga.

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje podrške Općine Antunovac za maksimalno dva programa rada ili projekta s rokom provedbe do 31. prosinca 2016. godine.
Na ovaj natječaj može se prijaviti redovni program rada zajedno s projektom kojega će udruga provoditi ili maksimalno dva projekta kojega će udruga provoditi za opće dobro.
Aktivnost od interesa za opće dobro je aktivnost koja doprinosi zadovoljenju potreba i koja podiže kvalitetu života građana Općine Antunovac i šireg okruženja.

Područja koja obuhvaćaju aktivnosti su: socijalna skrb, potpore udrugama umirovljenika, javne potpore u športu, javne potpore u kulturi, potpore udrugama mladih, potpore udrugama branitelja iz Domovinskog i njihovih obitelji, potpore vjerskim zajednicama i potpore ostalim udrugama civilnog društva.

U Proračunu Općine Antunovac predviđena su sredstva za financiranje različitih projekata i institucionalne podrške udrugama u 2016. godini u ukupnom iznosu 665.000,00 kuna.
Iznos koji će se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti udrugama za potporu realizaciji njihovih programa i projekata kojima će se zadovoljiti potrebe Općine Antunovac i ciljevi definirani strateškim dokumentima je 385.000,00 kuna.

DSC02414

Natječaj za udruge Općine Antunovac_2016

1. Obrazac opisa programa rada ili projekta

2. Obrazac_proracuna projekta_Općina Antunovac_2016

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

4. Obrazac izjave o partnerstvu

5. Obrazac životopisa

6. Obrazac za popis priloga

7. Obrazac za procjenu kvalitete prijave

8. Obrazac izvještaja projekta_programa

9. obrazac_financijskog izvještaja-Općina Antunovac_2016

10. Obrazac Ugovora za financiranje udruga

A1. Pravilnik o financiranju Udruga iz Proračuna OA

A3. Odluka o načinu raspodjele sredstava udrugama 2016_Općinski načelnik

A6. Uputa-za-prijavitelje-udruge-2016

Podijeli na društvenim mrežama: