Općina Antunovac temeljem zakonskih odredbi i drugih propisa raspisuje natječaj za dostavu projekata koje provode udruge i institucionalnu podršku udrugama za 2017. godinu.
Cilj raspisivanja natječaja je povećati učinkovitost i sposobnost organizacija civilnog društva za preuzimanje veće uloge i odgovornosti kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika i potrebe Općine Antunovac kao zajednice u cjelini.
Financijska podrška dodijeliti će se za provedbu aktivnosti od interesa za opće dobro, kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Antunovac.
Radi pomoći svim zainteresiranim udrugama u prijavi na natječaj Agencija RODA d.o.o. Antunovac u utorak, 17. siječnja 201. godine u 10,00 sati odraditi će informativnu radionicu.

Natječaj je otvoren i prijave se zaprimaju od 30. prosinca 2016. godine do 30. siječnja 2017. godine i raspisan je za:
– institucionalnu podršku na temelju programa rada udruge,
– projekte koje provodi udruga.

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje podrške Općine Antunovac za maksimalno dva programa rada ili projekta s rokom provedbe do 31. prosinca 2017. godine.
Na ovaj natječaj može se prijaviti redovni program rada zajedno s projektom kojega će udruga provoditi ili maksimalno dva projekta kojega će udruga provoditi za opće dobro.
Aktivnost od interesa za opće dobro je aktivnost koja doprinosi zadovoljenju potreba i koja podiže kvalitetu života građana Općine Antunovac i šireg okruženja.

Područja koja obuhvaćaju aktivnosti su: socijalna skrb, potpore udrugama umirovljenika, javne potpore u športu, javne potpore u kulturi, potpore udrugama mladih, potpore udrugama branitelja iz Domovinskog i njihovih obitelji, potpore vjerskim zajednicama i potpore ostalim udrugama civilnog društva.

U Proračunu Općine Antunovac predviđena su sredstva za financiranje različitih projekata i institucionalne podrške udrugama u 2017. godini u ukupnom iznosu 920.000,00 kuna.
Iznos koji će se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti udrugama za potporu realizaciji njihovih programa i projekata kojima će se zadovoljiti potrebe Općine Antunovac i ciljevi definirani strateškim dokumentima je 630.000,00 kuna.
Detaljnije upute s obrascima i uputama za prijavu mogu se preuzeti na službenim web stranicama Općine Antunovac pod rubrikom Natječaji.

Podijeli na društvenim mrežama: