Postojeća Gospodarska zona Antunovac, koja je aktivna i infrastrukturno opremljena od 2012. godine, proširuje se izgradnjom infrastrukture na novih 58.000m2 sa 17 građevinskih parcela.
Trenutno u Gospodarskoj zoni Antunovac ima dvadeset i dva poduzetnika, od čega je na javnom natječaju za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta osam poduzetnika kupilo parcele u ovom proširenom dijelu, a preduvjet za izgradnju poslovnih objekata je izgradnja komunalne infrastrukture, te je spremna projektno-tehnička dokumentacija izgradnje prometnica, električne energije, plinovoda, vodoopskrbe i kanalizacije, javne rasvjete i telekomunikacija, u tom još neizgrađenom dijelu Gospodarske zone.

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. izradila je projektnu prijavu za poziv na dostavu projektnih prijedloga Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona KK.03.1.2.03, prema Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta a koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Prijavljen je projekt izgradnje infrastrukture u proširenju Gospodarske zone Antunovac u ukupnoj vrijednosti 3.811.670,56 kuna, a očekivano sufinanciranje je 75%, odnosno tražena bespovratna sredstva iznose 2.858.752,92 kuna, dok će se ostatak potrebnih sredstava osigurati od vlastitih sredstava Općine Antunovac.
Sa ovim proširenjem Gospodarska zona Antunovac ima ukupno 200.329 m2 podjeljena u 64 građevinske parcele namijenjenih poduzetničkim aktivnostima, a ukupna površina prometnih koridora i koridora ukupne zajedničke osnovne infrastrukture ukupnog područja obuhvata zone će biti 12.262 m2.

Glavni cilj projekta je stvaranje preduvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta.
Osim toga, jedna od aktivnosti projekta je kontinuirano raditi na strateškom pozicioniranju, marketinškim aktivnostima i privlačenju investicija na šire područje lokalne samouprave.

Podijeli na društvenim mrežama: