U prostorijama Općine Antunovac je održana konstituirajuća skupština Lokalne akcijske grupe “Vuka – Dunav” osnovane na inicijativu Općine Antunovac i Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje.
Temelj za osnivanje LAG-a  onako kako to predviđa i propisuje EU odnosno IPARD program je LEADER pristup sa osnovnim principima koje obuhvaća isključivo pitanja ruralnog razvoja s naglaskom na razvoj naselja, iako integrira i poduzetništvo na području na kojem se formira LAG.

Budući lokalna akcijska grupa treba okupljati dionike sva tri sektora: javnog, poslovnog i civilnog, svi poslovne subjekte i udruge s područja na kojem će djelovati LAG „Vuka – Dunav“  će se kao članovi moći pridružiti udruzi u bilo kojem trenutku.
Područje djelovanja LAG-a Vuka – Dunav su Općine Antunovac, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka s ukupnim brojem od 18.012 stanovnika i površinom od  377,94 km2.
Uz Općine osnivači su i Poljoprivredno voćarska zadruga FRUCTUS – zadruga branitelja, Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut d.o.o., KUD „Petefi Šandor“, Ernestinovo, Udruga mladih Alfa, Antunovac,Komunalno poduzeće Čvorkovac d.o.o., Dalj, Kulturni i znanstveni centar Milutin Milanković, Dalj, Osnovna škola Ernestinovo, Udruga HVIDR-a Antunovac i Poljoprivredna vočarsko stočarska zadruga AGROVLADISLAVCI.

U skladu je sa IPARD Progamom  Europske unije i ciljevima LEADER pristupa u vidu:
–     Promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava
–    Poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, uključujući dobrobit stanovništva
–    Diversifikacija gospodarskih aktivnosti
–    Ohrabrivanja i razvoja aktivnosti ruralnog stanovništva da zajednički djeluje putem projekata suradnje
–    Promicanja lokalnih inicijativa i partnerstava uključivanjem lokalnih civilnih društava, poslovnih predstavnika i predstavnika lokalne uprave.
Operativno  djelovanje LAG-a će biti usmjereno prema  jačanju kapaciteta među ruralnih stanovnicima i LAG članovima putem usavršavanja i obrazovanja. Priprema i početak provedbe Lokalne razvojne strategije i provedba projekata suradnje kroz apliciranje na natječaje EU Fondova.

Podijeli na društvenim mrežama: