KLASA: 604-01/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-17-32
U Antunovcu, 18. prosinca 2017. godine

 

Temeljem članka 2. Odluke o dodjeli stipendija učenicima, studentima i darovitim sportašima s područja Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 4/09 i 7/10), Povjerenstvo za dodjelu stipendija na svojoj sjednici, održanoj dana 15. prosinca 2017. godine, nakon utvrđivanja pravodobnosti i potpunosti podnesenih prijava, ispunjavanja uvjeta i kriterija, utvrđuje prijedlog

 

LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA

S PODRUČJA OPĆINE ANTUNOVAC

 

Lista kandidata za učeničku stipendiju

R.br. Ime i prezime prosjek ocjena broj bodova Napomena
1. Glogoški Rene 4,85 17
2. Kurtović Antonio 4,82 17
3. Kujundžić Kristina 4,8 15
4. Brlić Ivana 4,73 15
5. Đerđ Matea 4,54 11
6. Dražić Ena 4,53 11
7. Ivančević Lucija 4,5 9
8. Lukić Tea 4,31 7
9. Vuković Ivona 4,26 5
10. Čaleta Mislav 4,23 5
11. Biloš Viktorija 4,2 3
12. Avdić Tena 4,16 3
13. Gici Antonio 4,0 1
14. Čivić Matej 3,07 0 nedovoljan prosjek
15. Kenjerić Nives 4,81 17 prelazi cenzus

 

Lista kandidata za studentsku stipendiju

R.br. Ime i prezime prosjek ocjena broj bodova Napomena
1. Johum Helena 4,5 19
2. Leko Denis 4,34 17
3. Tokić Mirna 3,83 7
4. Ribić Marin 3,66 3  
5. Mršić Doris 3,64 3  
6. Vrtarić Marko 3,6 1
7. Tokić Martina 2,923 0
8. Bogdanović Ivan 0 nema ocjena s fakulteta
9. Balić Mateja 0 nema ocjena s fakulteta
10. Koprivnjak Marina 4,32 17 prelazi cenzus
11. Juranić Danijel 4,0 9 odustao
12. Klasan Ana 3,80 5 odustala

 

Obrazloženje:

Na listi kandidata za učeničke stipendije prvih 7 kandidata ostvaruje pravo na stipendiju, dok na listi kandidata za studentske stipendije prvih 6 kandidata ostvaruje pravo na  stipendiju Općine Antunovac. Dvoje (2) kandidata je odustalo od prava na stipendiju Općine Antunovac.

Prilikom ocjene kandidata o ostvarivanju prava za stipendije,  primjenjivali su se kriteriji prosjeka ocjena, te prema imovinskom cenzusu (da nemaju ukupne redovne novčane prihode po članu kućanstva veće od 3.000,00 kuna mjesečno).

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Svaki kandidat koji je sudjelovao u Natječaju za dodjelu stipendija, može u roku od 8 dana od dana objave ove Liste kandidata, uložiti prigovor na listu u pisanom obliku Povjerenstvu za dodjelu stipendija.

Podijeli na društvenim mrežama: