KLASA: 604-01/17-01/01
URBROJ: 2158/02-01-18-38
U Antunovcu, 04. siječnja 2018. godine

 

Temeljem članka 2. Odluke o dodjeli stipendija učenicima, studentima i darovitim sportašima s područja Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 4/09 i 7/10), Povjerenstvo za dodjelu stipendija na svojoj sjednici, održanoj dana 03. siječnja 2018. godine, nakon utvrđivanja pravodobnosti i potpunosti podnesenih prijava, ispunjavanja uvjeta i kriterija, utvrđuje

 

KONAČNU LISTU KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE ANTUNOVAC

 

Lista kandidata za učeničku stipendiju

R.br. Ime i prezime prosjek ocjena broj bodova Napomena
1. Glogoški Rene 4,85 17
2. Kurtović Antonio 4,82 17
3. Kujundžić Kristina 4,8 15
4. Brlić Ivana 4,73 15
5. Đerđ Matea 4,54 11
6. Dražić Ena 4,53 11
7. Ivančević Lucija 4,5 9
8. Lukić Tea 4,31 7
9. Vuković Ivona 4,26 5
10. Čaleta Mislav 4,23 5
11. Biloš Viktorija 4,2 3
12. Avdić Tena 4,16 3
13. Gici Antonio 4,0 1
14. Čivić Matej 3,07 0 nedovoljan prosjek
15. Kenjerić Nives 4,81 17 prelazi cenzus

 

Lista kandidata za studentsku stipendiju

R.br. Ime i prezime prosjek ocjena broj bodova Napomena
1. Johum Helena 4,5 19
2. Leko Denis 4,34 17
3. Koprivnjak Marina 4,32 17
4. Tokić Mairna 3,83 7  
5. Vrtarić Marko 3,6 1  
6. Tokić Martina 2,923 0 nedovoljan prosjek
7. Bogdanović Ivan 0 nema ocjena s fakulteta
8. Balić Mateja 0 nema ocjena s fakulteta
9. Juranić Danijel 4,0 9 odustao
10. Klasan Ana 3,80 5 odustala
11. Ribić Martin 3,66 3 odustao
12. Mršić Doris 3,64 3 odustala

 

Obrazloženje:
Na listi kandidata za učeničke stipendije prvih 7 kandidata ostvaruje pravo na stipendiju, dok na listi kandidata za studentske stipendije prvih 5 kandidata ostvaruje pravo na stipendiju Općine Antunovac. Četiri (4) kandidata je odustalo od prava na stipendiju Općine Antunovac.
Prilikom ocjene kandidata o ostvarivanju prava za stipendije, primjenjivali su se kriteriji prosjeka ocjena, te prema imovinskom cenzusu (da nemaju ukupne redovne novčane prihode po članu kućanstva veće od 3.000,00 kuna mjesečno).

 

Predsjednik
Ante Modrić, dipl. iur.

Podijeli na društvenim mrežama: