KLASA: 604-01/18-01/01

URBROJ: 2158/02-01-18-32

U Antunovcu, 19. prosinca 2018. godine

 

Temeljem članka 2. Odluke o dodjeli stipendija učenicima, studentima i darovitim sportašima s područja Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 4/09 i 7/10), Povjerenstvo za dodjelu stipendija na svojoj sjednici, održanoj dana 19. prosinca 2018. godine, nakon utvrđivanja pravodobnosti i potpunosti podnesenih prijava, ispunjavanja uvjeta i kriterija, utvrđuje

 

KONAČNU LISTU KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE ANTUNOVAC

Lista kandidata za učeničku stipendiju

R.br. Ime i prezime prosjek ocjena broj bodova Napomena
1. Ivana Brlić 4,87 20 županijsko natjecanje
2. Ana Fehervari 4,93 19
3. Kristina Kujundžić 4,81 17
4. Rene Glogoški 4,69 13
5. Josip Čatić 4,64 13
6. Nikolina Augustinović 4,62 13
7. Lucija Ivančević 4,59 11
8. Kristina Belina 4,54 11
9. Ena Dražić 4,50 9
10. Tea Lukić 4,31 7
11. Stjepan Kovačević 4,20 3
12. Laura Jakić 4,09 1
13. Melani Anušić 4,07 1
14. Dunja Štefanko 3,8 0 nedovoljan prosjek


Lista kandidata za studentsku stipendiju

R.br. Ime i prezime prosjek ocjena broj bodova Napomena
1. Denis Leko 4,71 25
2. Helena Johum 4,67 25
3. Mirna Tokić 4,45 19
4. Nevena Tokić 4,00 9
5. Vlatka Mišković 3,8 5
6. Marin Ribić 3,42 0 nedovoljan prosjek
7. Ivona Kujundžić 2,81 0 nedovoljan prosjek
8. Danijel Juranić 4,71 25 odustao
9. Marko Vrtarić 3,92 9 odustao
10. Ana Klasan 3,62 3 odustala

 

Obrazloženje:
Na listi kandidata za učeničke stipendije prvih 8 kandidata ostvaruje pravo na stipendiju, dok na listi kandidata za studentske stipendije prvih 5 kandidata ostvaruje pravo na  stipendiju Općine Antunovac. Tri (3) kandidata je odustalo od prava na stipendiju Općine Antunovac.

Prilikom ocjene kandidata o ostvarivanju prava za stipendije, primjenjivali su se kriteriji prosjeka ocjena, uspjeha na natjecanjima te prema imovinskom cenzusu (da nemaju ukupne redovne novčane prihode po članu kućanstva veće od 3.000,00 kuna mjesečno).

 

Predsjednik

Ante Modrić, dipl. iur.

Podijeli na društvenim mrežama: