Legalizacija objekataKako bi olakšali svojim mještanima legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata Općina Antunovac već od 01.01.2013.godine donijela je Odluku o smanjenju iznosa komunalnog doprinosa za 40%, te su s ti iznosi koji ovise i o volumenu objekta, lokaciji i namjeni objekta bili od 12,00 do 19,20 kn/m3 za stambene objekte.
Međutim, kako bi se mještanima izašlo u susret u  još lakšem rješavanju problema bespravno izgrađenih objekata i lakšem podmirivanju svih davanja u postupku legalizacije, prema obećanju i na prijedlog Općinskog načelnika Ivana Anušića  na 1. Redovnoj sjednici Općinskog vijeća, održanoj 18.06.2013.godine, donesena je Odluka o smanjenju komunalnog doprinosa na samo 1kn/m3.
Utvrđeni iznos komunalnog doprinosa od 1kn/m3 odnosi se na objekte u postupku legalizacije, odnosno izdavanja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade u postupku primjene Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama i primjenjuje se na sve vrste i namjenu objekata, te za sve građevinske zone na području Općine Antunovac.

Podijeli na društvenim mrežama: