Izvješća o izvršenju proračuna 2019:

Obrasci financijskih izvjestaja I-III 2019.

 

Izvješća o izvršenju proračuna 2018:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2018

Obrasci financijskih izvještaja I-III

Obrasci financijskih izvještaja I-VI

Obrasci financijskih izvjestaja I-IX 2018.

Obrasci financijskih izvjestaja I-XII 2018.

Bilješke 2018.

 

Izvješća o izvršenju proračuna 2017:

3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna OA za 2017. godinu-0
3.1. Izvješće o izvršenju Programa gradnje i uređenja objekata komunalne infrastrukture
3.2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2017-2
3.3. Izvješće o izvršenju Programa raspolaganja poljop. zemljištem 2017.
3.4. Izvješće o izvršenju Programa predškolskog odgoja 2017-4
3.5. Izvješće o izvršenju Programa šport 2017-5
3.6. Izvješće o izvršenju Programa socijala 2017-6
3.7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 2017-7
3.8. Odluka o Raspodjeli rezultata poslovanja za 2017-8
Izvještaj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini

Tablice za obvezne Bilješke 2017
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
Obrasci financijskih izvještaja I-XII 2017
Obrasci financijskih izvještaja I-IX 2017
Obrasci financijskih izvjestaja I-III 2017
1. Polugodišnji obračun proračuna 2017. godine 01.01. – 30.06.2017.
Obrasci financijskih izvjestaja I-VI 2017

 

Izvješća o izvršenju proračuna 2016:

4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna OA za 2016. godinu
4.1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastr. 2016
4.2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje i uređ. objekata kom. infrast. 2016
4.3. Izvješće o izvršenju Programa raspolaganja poljop. zemljištem 2016
4.4. Izvješće o izvršenju Programa predškolskog odgoja 2016
4.5. Izvješće o izvršenju Programa sport 2016
4.6. Izvješće o izvršenju Programa socijala 2016
4.7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 2016
4.8. Odluka o Raspodjeli rezultata poslovanja za 2016

1. Obrasci financijskih izvještaja I-VI 2016. – 22
2. Polugodišnji obračun proračuna I-VI 2016
3. Obrasci financijskih izvještaja I-XII 2016.

 

Izvješća o izvršenju proračuna 2015:

Financijsko izvješće I-XII -22
1. Polugodišnji obračun proračuna 2015. godine 01.01.-30.06.2015.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna OA za 2015. godinu-0
2.1. Izvješće o izvršenju Programa gradnje i uređ. objekata kom. infrast…
2.2. Izvješće o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastr. 2015.-…
2.3. Izvješće o izvršenju Programa raspolaganja poljop. zemljištem 2015-…
2.4. Izvješće o izvršenju Programa predškolskog odgoja 2015-4
2.5. Izvješće o izvršenju Programa sport 2015-5
2.6. Izvješće o izvršenju Programa socijala 2015-6
2.7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 2015-7
2.8. Odluka o Raspodjeli rezultata poslovanja za 2015- 8

 

Izvješća o izvršenju proračuna 2014:

Financijsko izvješće I-XII – 22-2014 – Općina Antunovac
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2014. godine 01.01.-30.06.2014.
2. Godišnji obračun proračuna 2014. godine
2.1. Izvješće o izvršenju Programa gradnje i uređ. objekata kom. infrast. 2014-1
2.2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komu. infrastr. 2014-2
2.3. Izvješće o izvršenju Programa raspolaganja poljop. zemljištem 2014-3
2.4. Izvješće o izvršenju Programa socijala 2014-4
2.5. Izvješće o izvršenju Programa šport 2014-5
2.6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 2014-6
2.7. Izvješće o izvršenju Programa predškolskog odgoja 2014-7
2.8. Odluka o Raspodjeli rezultata poslovanja za 2014-8

 

Izvješća o izvršenju proračuna 2013:

11.1 Godišnji izvještaj o obračunu Proračuna 2013. godine
11.2 Izvješće o izvršenju Programa gradnje i uređ. objekata kom. infrast. 2013
11.3 Izvješće o izvršenju Programa održavanja komu. infrastr. 2013
11.4 Izvješće o izvršenju Programa raspolaganja poljop. zemljištem 2013
11.5 Izvješće o izvršenju Programa socijala 2013
11.6 Izvješće o izvršenju Programa šport 2013
11.7 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 2013
11.8 Izvješće o izvršenju Programa predškolskog odgoja 2013
11.9 Odluka o Raspodjeli rezultata poslovanja za 2013

 

Izvješća o izvršenju proračuna 2012:

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2012. godinu
Izvješće o izvršenju Programa predškolskog odgoja 2012.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje i uređ. objekata kom. infrast. 2012.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 2012.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komu. infrastr. 2012.
Izvješće o izvršenju Programa raspolaganja poljop. zemljištem 2012.
Izvješće o izvršenju Programa socijala 2012.
Izvješće o izvršenju Programa šport 2012.
Odluka o Raspodjeli rezultata poslovanja za 2012.

Podijeli na društvenim mrežama: