Strategija Općine Antunovac za razdoblje 2020, usvojena je na Općinskom vijeću 18. srpnja 2016. godine, a u cijelosti je financirana EU sredstvima.

Strategija razvoja Općine Antunovac 2020 obuhvaća razvoj svih sektora (civilni, javni, privatni) identificira probleme i potrebe, te razvojne projekte koji će biti smjernica za održivi razvoj Općine, pripremu projekata za fondove Europske unije, razvoj poduzetništva, gospodarski i ruralni razvoj te privlačenje investitora.

Financirana je sredstvima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. temeljem Pravilnika o provedbi mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« u vrijednosti 100.000,00 kuna.

Glavni je cilj Strategije razvoja Općine Antunovac 2020 odrediti buduće pravce razvoja te pronaći načine i sredstva kojima će se standard života stanovnika ovoga područja podići na višu društveno-ekonomsku razinu. Razvojni ciljevi predviđeni strategijom su:

  • Razvoj i jačanje gospodarskog potencijala (širenjem Gospodarske zone, razvojem poduzetništva, turizma i poljoprivrede),
  • Izgradnja objekata komunalne infrastrukture i osiguranja uvjeta za održivi razvitak komunalnih djelatnosti i kvalitete stanovanja,
  • Unapređenje kvalitete života i razvoj civilnog društva (razvoj obrazovne i sportske infrastrukture),
  • Kvalitetno obavljanje poslova socijalne skrbi,
  • Poboljšanje uvjeta za efikasnu protupožarnu i civilnu zaštitu,
  • Poboljšanje uvjeta u oblasti brige za djecu, odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite,
  • Unapređenje ukupnog poslovanja kroz implementaciju suvremenih informatičkih rješenja i redizajniranje poslovnih procesa,
  • Osiguranje pravilnog, svrhovitog, učinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim i drugim sredstvima,
  • Razvoj zaštite okoliša kroz povećanje energetske učinkovitosti i racionalno korištenje prirodnih resursa korištenjem obnovljivih izvora energije.

Prijavu i koordinaciju izrade strateškog dokumenta pripremila je Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. u suradnji sa tvrtkom ForumInvest.

> Preuzmite PDF Prezentacija strategije razvoja OA 2020

> Finalna strategija razvoja OA 2020

Podijeli na društvenim mrežama: