Ja, IVAN ANUŠIĆ, Općinski načelnik, OPĆINE ANTUNOVAC izjavljujem da sam na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva i izvještavanja, raspoloživih informacija te vlastite procjene uočio slabosti i nepravilnosti u područjima:

IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA

pitanja 16 i 27,

a koje će biti otklonjene sukladno Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti.

Izjavljujem da navedene slabosti i nepravilnosti ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu.

Slijedom navedenog potvrđujem:

zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,

učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

 

Općinski načelnik Ivan Anušić

 

Preuzmi dokument

Podijeli na društvenim mrežama: