IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2014. GODINU

 

Ja, IVAN ANUŠIĆ, Općinski načelnik, OPĆINE ANTUNOVAC, na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, raspoloživih informacija, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije te vlastite procjene, potvrđujem:

  • zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
  • učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.
                                                                                                                                                                                                               Općinski načelnik

Ivan Anušić

 

                                                                                                                                                                                                         preuzmi dokument

 

Podijeli na društvenim mrežama: