Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za novo bioplinsko postrojenje

Obavijest (PDF)

Podijeli na društvenim mrežama:
By |prosinac 25th, 2015|Javna rasprava, Opći akti|Komentari isključeni za Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole|

Javna rasprava

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole
Obavijest-građevine za intenzivan uzgoj svinja,farme za proizvodnju prasadi za tov svinja,Općina Antunovac

 

 

 

 

Podijeli na društvenim mrežama:
By |srpanj 22nd, 2014|Opći akti|Komentari isključeni za Javna rasprava|

Prijedlozi odluka

Prijedlog odluke o odabiru ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave za predmet Tehnička oprema – PIA Antunovac

Podijeli na društvenim mrežama:
By |lipanj 4th, 2014|Opći akti|Komentari isključeni za Prijedlozi odluka|

Odluka o komunalnom redu

Odluka o komunal. redu

 
I.  OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U cilju što efikasnijeg očuvanja javnih površina, održavanja čistoće i uređenja naselja na području Općine Antunovac, ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje, kao i minimalni obim radova koji obuhvaća održavanje javnih površina.
Članak 2.
Odredbi ove Odluke, dužne su se pridržavati sve pravne i fizičke osobe koje se trajno nalaze […]

Podijeli na društvenim mrežama:
By |travanj 16th, 2014|Opći akti|Komentari isključeni za Odluka o komunalnom redu|

Opći akti i odluke

2.-04.01.16. Plan prijma na stručno osposobljavanje Općine Antunovac 2016. VSS I SSS

 

 

 

 

Podijeli na društvenim mrežama:
By |svibanj 23rd, 2010|Opći akti|Komentari isključeni za Opći akti i odluke|

Poslovnik Općinskog vijeća

Na temelju članka 33. i članka 35., stavak 1., točka 2., Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Antunovac (“Službeni glasnik Općine Antunovac“ broj 3/09), Općinsko vijeće Općine Antunovac na svojoj 50. sjednici, održanoj dana 18. ožujka 2013. godine, […]

Podijeli na društvenim mrežama:
By |veljača 3rd, 2010|Opći akti|Komentari isključeni za Poslovnik Općinskog vijeća|

Obilježja Općine

Obilježja Općine su pečat, grb i zastava.

Grb Općine Antunovac u poluokruglom štitu, na bijelom/srebrnom polju, Sv. Antun u franjevačkoj odori, glave obrijanog tjemena u žutoj/zlatnoj aureoli, desnom rukom nosi malog Isusa, raširenih ruku, odjeven u bijelu/srebrnu tuniku, glave u žutom/zlatnom aureolu, ljevicom uzdiže svijet ljiljana – prirodno.

Grb Općine Antunovac koristi se u zaglavlju svih akata Općine Antunovac, ispod ili […]

Podijeli na društvenim mrežama:
By |listopad 29th, 2009|O Općini, Opći akti|Komentari isključeni za Obilježja Općine|
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial