5.1 Odluka o izmjeni i dopuni proračuna 2013. Rebalans II. – 0
5.2 Izmjena Programa gradnje objek. i uređ. kom. infr. 2013. – 1
5.3 Izmjena Programa održavanja komunalne infrastr. 2013. – 2
5.4 Izmjena Programa troš. sred. od zemlje 2013. – 3
5.5 Izmjena Programa predškolskog odgoja. 2013. – 4
5.5 Izmjena Programa šport 2013. – 5
5.6 Izmjena Programa socijala 2013. – 6
5.7 Izmjena Programa javnih potreba u kulturi 2013. – 7

Podijeli na društvenim mrežama: